Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen van Go Ahead Eagles zijn Jacqueline Hoogeslag en Arend te Velde.

De vertrouwenspersoon (VP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die bij de club betrokken is. De VP kiest geen kant bij incidenten en is géén hulpverlener. De VP gaat in gesprek met het slachtoffer of de beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Daarnaast helpt de VP de directie grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het opgestelde beleid. De VP van de club is zich bewust van het gevaar van eventuele vermenging van rollen en taken. Sociale veiligheid op de club zou vanzelfsprekend moeten zijn. Hiervoor zorgdragen is dan ook een taak voor iedereen.

Taken van de VP:

- Vangt de melder op die last heeft van ongewenste omgangsvormen;

- Zorgt voor voldoende veiligheid in het gesprek, zodat de melder zich vrij voelt om te vertellen wat er is gebeurd;

- Gaat samen met de melder op zoek naar feiten en maakt onderscheid tussen feiten en fictie;

- Zoekt met de melder naar de meest optimale oplossing van het conflict;

- Zoekt met de melder naar een informele oplossing die bevredigend is voor de melder;

- Staat in het oplossingsproces naast de melder (ondersteunt met zoeken naar een informele oplossing);

- Verwijst zo nodig naar een deskundige zoals een mediator, jurist, huisarts, maatschappelijk werk of psychotherapeut;

- Verwijst naar en ondersteunt (bij strafbare feiten) de aangifte bij de politie;

- Zorgt voor opvang en advies bij meldingen die betrekking hebben op (vermoedens van) misstanden c.q. integriteitsschendingen.

* Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen