Vertrouwens(contact)persoon

De vertrouwens(contact)persoon van Go Ahead Eagles is Jacqueline Hoogeslag.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die bij de club betrokken is. De VCP kiest geen kant bij incidenten en is géén hulpverlener. De VCP gaat in gesprek met het slachtoffer of de beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Daarnaast helpt de VCP de directie grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het opgestelde beleid.

De VCP voert een vertrouwelijk gesprek, dat garandeert dus geen geheimhouding van deze rol. Een VCP van de club is zich bewust van het gevaar van eventuele vermenging van rollen en taken. Sociale veiligheid op de club zou vanzelfsprekend moeten zijn. Hiervoor zorgdragen is dan ook een taak voor iedereen.