Meldplicht

Bestuurders en begeleiders van Go Ahead Eagles zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan de KNVB of het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Alle bestuurders en begeleiders hebben een meldplicht, alle andere medewerkers, spelers, stafleden en vrijwilligers hebben een meldverantwoordelijkheid. Het doel is dat we niet wegkijken, het incident serieus nemen en altijd opvolging geven aan een vermoeden of een melding. Met het Centrum Veilige Sport (CVSN) kan worden gespard over te nemen acties en ondersteuning in het netwerk. Dat hebben de sportorganisaties, waaronder de KNVB, die aangesloten zijn bij NOC*NSF afgesproken in de Blauwdruk Seksuele Intimidatie.