Gedragscodes

Naast onze teamregels vinden wij het belangrijk dat we afspraken maken over wat we van de verschillende medewerkers in hun functioneren verwachten: De gedragscode. Iedere medewerker ondertekent de gedragscode voor zijn functie (trainers/coaches, bestuur, verzorgers, leden en toeschouwers). Deze codes zijn gebaseerd op de regels van Centrum Voor Veilige Sport en NOC*NSF.

De gedragscode is een formeel document, dat ondertekend wordt opgenomen in de arbeids- en stage-overeenkomsten en wordt besproken tijdens het intakegesprek. De ondertekende documenten zijn belangrijk bij de behandeling van klachten en bij een eventueel strafrechtelijk, civielrechtelijk of tuchtrechtelijke traject. De organisatie krijgt hierdoor meer mogelijkheden om de medewerkers en spelers aan te spreken op hun gedrag en om maatregelen te treffen, ook zonder dat er strafbare feiten hebben plaatsgevonden.

Gedragscode voor functionarissen: Bestuurders en werknemers niet zijnde sporters

Bekijk deze gedragscode eens goed. Zo weet je hoe een integer directielid/leidinggevende te werk gaat. De gedragscodes voor functionarissen zijn hier te downloaden.

Gedragscode voor topsporters

Soms liggen er verleidingen op de loer. Matchfixing, gokken, doping, machtsmisbruik of intimidatie door een trainer, of discriminatie door omstanders. Je kunt dan altijd met een vertrouwenspersoon contact opnemen voor overleg. Voor het deel waar je zelf ook invloed op hebt, kun je hier de gedragscode voor topsporters lezen.

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Als trainer ben je een belangrijke factor in de cultuur binnen de vereniging. Je hebt een voorbeeldfunctie en bent een rolmodel. Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn eigen niveau. Weet je wat je moet doen als het misgaat? De gedragscodes voor trainers/coaches en begeleiders zijn hier te downloaden.