Ouderparticipatie

Het beïnvloeden van gedrag en houding van spelers is een gemeenschappelijke uitdaging voor de Academie èn hun ouders. De ouders spelen daarin een dominante rol, zowel in de thuissituatie als in de omgeving van het voetbalveld. Betrokkenheid is daarbij een vertrekpunt, maar kennis van zaken over de bedoelingen van Go Ahead Eagles, met betrekking tot leerplannen voor de talenten, is ook belangrijk. “Onbekend maakt onbemind” is hierbij een goede uitspraak. Daarom informeren en betrekken wij ouders, indien mogelijk, bij belangrijke beslissingen. Dit zal, anders dan bij amateurverenigingen, vooral gecentreerd zijn in “ondersteuning” van de uitgangspunten, de ouders zullen niet als trainer/begeleider bij de groep zijn.

Wat spreken we af?

Houding en gedrag, maar vooral het sturen daar op, moet worden gezien als een gezamenlijke uitdaging. Het is dus heel belangrijk dat we van elkaar weten hoe we hier invulling aan willen geven. Dit kan, in onze beleving, alleen door bij het vertrek, de binnenkomst van de talenten in de O13 of de “zij-instromers” goed duidelijk te maken wat we van elkaar verwachten. Die afstemming, het met elkaar optrekken, is voor het kind belangrijk en helpt rust te realiseren. Tenslotte praten we allemaal vanuit eenzelfde vertrekpunt.

Voorwaarden

Het is voor de ouders belangrijk goede info te hebben over de afspraken binnen Go Ahead Eagles:

- Plezier staat hoog in ons vaandel, zonder plezier geen basis om te presteren;

- Positivisme als basis voor motivatie. Natuurlijk is het ook noodzakelijk de ontwikkelpunten mee te nemen, maar ook met een enthousiasmerende insteek;

- Persoonlijke benadering; ieder kind is anders en daar moet rekening mee worden gehouden, los van het gegeven dat hij deel uitmaakt van een team.

Programma 2023-2024

- 2 Ouderavonden per “bouw”;

- 3x per seizoen een nieuwsbrief;

- Ouders betrekken bij de evenementen: 24/7 bijeenkomst en Kerstmaaltijd;

- Ouders uitnodigen om deel te nemen aan de teamtrainingen zoals “Mentale veerkracht” en “Mindsettraining”;

- Een maandelijks inloopspreekuur;

- Deelnemen aan de POP-gesprekken.