Teamregels

‘Vooruit verdedigen’ vereist duidelijke afspraken: Teamregels en gedragscodes. Teamregels zeggen hoe we in de teams met elkaar omgaan. Deze regels gelden voor alle teams en voor iedereen die betrokken is en wordt bij de club: ouders, partners, enz. Deze regels vertellen wat we normaal vinden. De regels zijn gebaseerd op vijf kwaliteitscriteria van een team: Sociale cohesie, Vertrouwen, Psychologische veiligheid, Open communicatie, Feedback geven/vragen en Rolverdeling. Deze criteria toetsen we 2x per jaar om zicht te krijgen en te houden op de kwaliteit van de teams. In de teams worden ieder halfjaar verbeterpunten vastgesteld en uitgevoerd. Het effect is dat teams sterk blijven en nog sterker worden. De kracht van teams bepaalt de kwaliteit van de organisatie en is een krachtig preventief instrument tegen grensoverschrijdend gedrag.

Bijkomend voordeel is dat externe relaties zien dat wij veel aandacht hebben voor een veilig sportklimaat. Dit geeft een lage drempel om met vragen en problemen te komen en schrikt mogelijke daders af.

De teamregels:

- Wij brengen problemen en moeilijke kwesties ter sprake;

- Wij communiceren direct en persoonlijk met elkaar;

- Wij vragen elkaar relevante feedback;

- Wij gedragen ons in ons team integer;

- Wij durven een afwijkende mening te hebben;

- Wij delen relevante informatie openlijk met alle teamleden;

- Wij geven elkaar zinvolle feedback;

- Wij vinden het makkelijk om andere leden om hulp te vragen;

- Wij geven elkaar regelmatig terugkoppeling over elkaars gedrag.